HUISREGELS

 1. Het betreden van de springkussens is geheel op eigen risico
 2. De springkussens mogen alleen betreden worden zonder schoenen.
 3. Het is niet toegestaan vuurwerk te gebruiken.
 4. Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 5. Honden zijn niet toegestaan op het terrein
 6. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij drukte houdt de Organisatie zich het recht voor om de toegang tijdelijk te weigeren.
 7. De organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de aanwezige vrijwilligers, organisatie Springvallei, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – behouden zich te allen tijde het recht voor om één ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van de springkussens te verwijderen.
 8. Van ernstig onbetamelijk en/of agressief gedrag wordt ten alle tijden aangifte gedaan bij de politie.
 9. Houdt u zich bij calamiteiten aan de opdrachten van de medewerkers van Springvallei.
 10. De deelnemer en/ of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, organisatie Springvallei de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – te allen tijde op te volgen.
 11. De Organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven